Verplichte basisverzekering 2021

De zorgverzekering is een basisverzekering voor iedere Nederlander. Deze basisverzekering is verplicht en dekt de noodzakelijke zorg. Hierdoor heeft iedereen recht op zorg, maar ook de plicht om daar aan mee te betalen. Via de zorgtoeslag wordt je hiervoor gecompenseerd.

Zorgvergelijker 2021 »

Als Nederlander ben je dus verplicht om je te verzekeren en de verzekeraars zijn verplicht om jou aan te nemen. Dit zijn twee belangrijke kenmerken van de zorgverzekering: verzekeringsplicht en acceptatieplicht.

Is de basisverzekering overal hetzelfde?

Ook stelt de overheid de inhoud van de basisverzekering vast. Hierdoor is de basisverzekering bij elke zorgverzekeraar hetzelfde en worden bij elke verzekeraar dezelfde kosten vanuit de basisverzekering vergoed.

Ondanks dat de basisverzekering bij elke verzekeraar hetzelfde is, is de premie verschillend. Zorgverzekeraard mogen zelf bepalen hoeveel geld ze vragen voor deze basisverzekering.

Met een aanvullende zorgverzekering kun je je basisverzekering uitbreiden.

Middels de Zorgvergelijker 2021 kun je eenvoudig zelf de voorwaarden van je verzekering kiezen.

Wat valt er onder de basisverzekering?

De overheid bepaalt wat er onder de basisverzekering valt. Dat is het minimum wat elke verzekeraar als basiszorgverzekering moet aanbieden. Uiteraard mogen de verzekeraars de basisverzekering uitbreiden. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden.

In Nederland vallen 8 soorten zorg onder de basisverzekering:

  1. Mondzorg: tandheelkunde
  2. Geneeskundige zorg: huisartsen, medisch specialisten en verloskunde
  3. Hulpmiddelenzorg: hoortoestellen, blindengeleidehonden en kunstgebitten
  4. Farmaceutische zorg: geneesmiddelen
  5. Verzorging: verloskunde en kraamzorg
  6. Opname en behandeling in het ziekenhuis
  7. Vervoer i.v.m. zorg: taxi of eigen vervoer
  8. Verblijf i.v.m. geneeskundige hulp: zorghotel

De overheid bepaalt elk jaar opnieuw wat er onder de basisverzekering voor het volgende jaar valt.

Is de basisverzekering verplicht?

Iedere Nederlander heeft het recht en de plicht om verzekerd te zijn. Dit is dan ook in de Grondwet geregeld: "De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid".

De overheid wil dat iedereen de nodige zorg kan betalen en heeft daarvoor twee volksverzekeringen ingesteld:

  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Wlz zorgt ervoor dat mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, dit ook krijgen. Hierbij valt te denken aan zorg op medisch, geestelijk of lichamelijk gebied. Zieken kunnen kiezen voor zorg in een instelling of in het eigen huis. Als je zorg thuis wilt, kan dat vanuit een instelling of door iemand zelf te regelen via het persoonsgebonden budget.

De Zvw zorgt ervoor dat iedere Nederlander verplicht verzekerd is voor de basisverzekering. Ook staat daarin welke kosten vergoed moeten worden door de zorgverzekeraars. Doordat elke Nederlander verplicht zorgpremie voor de basiszorg moet betalen, komt de overheid je tegemoet via de zorgtoeslag. Mensen met een laag inkomen ontvangen zorgtoeslag om hun maandelijkse zorgpremie te kunnen betalen.

Gepubliceerd op: 20-10-2019 | Bijgewerkt op: 02-06-2020 | Auteur: Patrick


Deel 'Basisverzekering 2021 zorgverzekering vergelijken'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Wat is de basis zorgverzekering? De basisverzekering is verplicht voor iedere Nederlander en dekt noodzakelijke zorg.