Verplichte zorgverzekering en acceptatie

De zorgverzekering is een basisverzekering voor iedere Nederlander. Deze basisverzekering is verplicht en dekt de noodzakelijke zorg. Hierdoor heeft iedereen recht op zorg, maar ook de plicht om daar aan mee te betalen. Via de zorgtoeslag wordt je hiervoor gecompenseerd.

Zorgvergelijker 2021 »

Als Nederlander ben je dus verplicht om je te verzekeren en de verzekeraars zijn verplicht om jou aan te nemen. Dit zijn twee belangrijke kenmerken van de zorgverzekering: verzekeringsplicht en acceptatieplicht.

Verzekeringsplicht voor burgers

Alle Nederlanders zijn verplicht om zich te verzekeren voor zorg. Dit is geregeld in de grondwet. Uitzondering op deze verzekeringsplicht geldt voor gemoedsbezwaarden en militairen. Je bent verplicht je binnen 4 maanden te verzekeren, als je hier komt wonen of meerderjarig wordt.

Meerderjarigen moeten zichzelf dus verplicht verzekeren. Ook moet je je minderjarige kinderen verzekeren.

Wanneer je niet verzekert bent, kun je een boete krijgen van 130% van de nominale premie. Dit is de richtpremie zoals deze is vastgesteld door de overheid. Stel dat de maandelijkse nominale premie € 100 bedraagt, dan kun je een boete van € 130 per maand waarin je niet verzekerd bent krijgen.

Gemoedsbezwaarden zijn mensen die zich vanuit hun geloof niet mogen en willen verzekeren. Je kan dan van de minister ontheffing krijgen van je verzekeringsplicht. Daarbij moet de gemoedsbezwaarde aantonen dat hij of zij nergens anders verzekerd is voor welke verzekering dan ook.

Militairen zijn vrijgesteld van hun verzekeringsplicht, omdat de overheid hun medische kosten betaalt. Hiervoor is de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht opgericht.

Acceptatieplicht voor verzekeraars

Tegenover de verzekeringsplicht voor burgers staat de acceptatieplicht voor verzekeraars. Dit betekent dat elke verzekeraar je moet aannemen voor de basisverzekering. Bij het afsluiten van de zorgverzekering moet je een aantal vragen beantwoorden. Als de verzekeraar er achter komt dat je de vragen niet juist hebt beantwoord, mag deze je weigeren. Als de verzekering al geaccepteerd is, mag de zorgverzekeraar je achteraf niet meer weigeren bij onjuiste antwoorden.

Verzekeraars zijn niet verplicht om mensen aan te nemen die in het verleden hun premie niet betaalden of fraude pleegden. Deze mensen mogen door verzekeraars maximaal 5 jaar niet geaccepteerd worden.

Verzekeraars moeten normaal gesproken iedere Nederlander dus accepteren. Ook tussentijds mag de verzekeraar de basis- en aanvullende verzekeringen niet opzeggen. Uitzondering hierop is natuurlijk weer dat de verzekeringsnemer niet betaald of fraude pleegt.

Gepubliceerd op: 20-10-2019 | Bijgewerkt op: 08-08-2020 | Auteur: Patrick


Deel 'Verzekerings- en acceptatieplicht voor iedere basisverzekering'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Je bent verplicht je te verzekeren en een verzekeraar is verplicht je te accepteren voor de basis zorgverzekering.